โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(HA)

หัวข้อเรื่อง : สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) ครั้งที่ 1/2564


เนื้อหา :


วันที่ประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2563


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด