Get Adobe Flash player

ระบบงานภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

วิสัยทัศน์  (VISION)

โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2563

 

 

พันธกิจ  (MISSION)

1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐาน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

ค่านิยม  (CORE COMPETENCY)

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

มีจิตบริการ   ทำงานโปร่งใส   รักในองค์กร

 

ประวัติความเป็นมา

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4 < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

ประวัติโรงพยาบาลพระพรหม

                โรงพยาบาลพรพรหม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2556 บนเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน ด้วยการบริจาคที่ดินของ คุณแม่จุไร อิสระพิทักษ์กุล และคุณวิฑูร อิสระพิทักษ์กุล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

                เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง (แบบไม่มีผู้ป่วยใน) ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 หลัง คือ อาคารผ้ป่วยนอก อาคารซักฟอก และบ้านพักข้าราชการ นำทีมโดยนายพิศาล ถาวรวงษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม ในการบุกเบิกและพัฒนาโรงพยาบาล พร้อมกับบุคลากรอื่นๆ เพื่อให้มีโรงพยาบาลชุมชนของชาวอำเภอพระพรหม และถือว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาล

แบบรายงานสถานการณ์

แบบสรุปสถานการณ์วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

กรณีอุทกภัยภาคใต้ เวลา ๑๖.๐๐ น. (สถานการเบื้องต้น)

๑.ประเภทสาธรณภัยอุทกภัย
๒.วันเวลาที่เกิดเหตุ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓.สถานที่เิกิดเหตุ/พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
03122559
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ต.นาพรุ หมู่ที่ ๑  ๓ ๖ ๗ 
ต.นาสาร หมู่ที่ ๑ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
ต.ท้ายสำเภา หมู่ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๙ ๑๑ ๑๓
ต.ช้างซ้าย หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๓
๔.ลักษณะการเกิดเหตุฝนที่ตกหนักติดต่อกันเกิน ๓ วันตั้งแต่วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจนบัดนี้ยังตกอย่างต่อเนื่อง จนน้ำท่วมเป็นเหตุ ให้เกิด อุบัติเหตุ ลื่น-ล้ม ตกจากที่สูง ของมีคมบาด สัตว์มีพิษกัด จมน้ำ 
๕.ความเสียหาย/ผลกระทบ

บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำ เป็นทางน้ำ ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง น้ำท่วม เส้นทางคมนาคมสายหลัก และสายรองน้ำท่วมหลายสาย บางสายถนนถูกตัดขาด
๖.สรุปผู้ได้รับบาดเจ็บที่มา รพ.พระพรหม(ราย)ชายหญิงรวมหมายเหตุ
๖.๑ ผู้เสียชีวิต๖.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ
๖.๓ สังเกตุอาการ๖.๔ Refer (ระบุโรงพยาบาล)๗. การช่วยเหลือเบื้องต้น
การช่วยเหลือเบื้องต้น
เตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน / เตรียมพื้นที่อพยพประชาชน / ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง / จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที / เตรียมป้องกันโรคระบาดหลังน้ำท่วม


หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลพระพรหม.

 • ห้องบัตร 

 • งานผู้ป่วยนอก
  • งานคัดกรองผู้ป่วยนอก
  • งานซักประวัติ
  • ห้องตรวจโรค
 • ห้องฉุกเฉิน
  • ฉัดยาทำแผล
  • ห้องสังเกตุอาการ
 • ห้องทันตกรรม

 • ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
 • ห้องปฏิบัติการทางแลป
 • ห้อง X - Ray

 • ห้องแพทย์แผนไทย

 • ห้องกายภาพ

 • ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก

 • ห้องจ่ายกลาง
 • คลินิคโรคเรื้อรัง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดัน
  • โรคหอบหืด
  • โรคหัวใจขาดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • คลินิคสุขภาพจิต
  • คลินิคยาต้าน ARV
  • คลินิคเลิกบุหรี่
  • คลินิคยาเสพติด
 • คลินิคแพทย์แผนไทย
 • คลินิคกายภาพ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ห้องบริหาร
  • งานสารสนเทศ
  • เวชระเบียน
  • งานจัดเก็บรายได้

 • อื่น ๆ

ทำเนียบผู้บริหาร

 


นพ.พิศาล  ถาวรวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุยกับผู้บริหาร

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ

090511
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
14
141
434
88503
3011
2995
90511

Your IP: 18.207.240.35
Server Time: 2020-01-24 00:53:43