รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:30 น. - 16:30 น. ติดตามงานตามมาตรฐานกรีน คลีน งานยุทธศาสตร์ 40 คน โชคชัย ไกรนรา - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ
13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการ NSO HA รพ.พระพรหม 10 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์


ห้องประชุม ย่อย
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง